Vi skal indsamle brugt emballage, så det kan genanvendes i nye produkter. Det er kommunernes ansvar, men det er borgerne, der skal gøre arbejdet. Det kræver, at de forstår, hvorfor det nytter.

Derfor har ACE udviklet materiale om mad- og drikkekartoner, som I frit kan bruge i jeres kommunikation til borgerne.

Materialet består af artikler til hjemmeside, artikler til nyhedsbreve og opslag til sociale medier.

Materialerne er udviklet, så de kan bruges direkte, men det er også muligt at tilpasse det til jeres kommunes kommunikation. Det gør det muligt at kommunikere med en lokal vinkel.

Alle materialer er frit tilgængelige og kan downloades herunder.

Kommentar til COWIs rapport om generiske klimafaktorer for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald

COWI har for Brancheforeningen Cirkulær og DAKOFA udarbejdet en rapport om klimafaktorer for indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald. ACE har analyseret rapporten og fundet, at der er behov for at belyse og korrigere flere fejlagtige elementer, der har stor indflydelse på resultatet. Derfor har vi udarbejdet hhv. en ”one-pager” som hurtigt opsummerer vores hovedpointer og et længere skriv, med en uddybning af vores analyse.

Ingen genanvendelse uden indsamlingen af dit affald

Uden indsamling er det ikke muligt at genanvende vores affald. Men for at affald kan blive genanvendt og få liv i nye produkter, skal det sorteres korrekt. Denne artikel beskriver mad- og drikkekartonernes rejse fra indsamling til genanvendelse.

Masser af genanvendelsespotentiale i dine mad- og drikkekartoner

Masser af genanvendelsespotentiale i mad- og drikkekartoner. Husk at lægge alle brugte mad- og drikkekartoner i den korrekte affaldsbeholder. Materialerne kan genanvendes. Dette nyhedsbrev fortæller mere om mad- og drikkekartonernes rejse fra indsamling til genanvendelse.

Husk at alle dine mad- og drikkekartoner kan genanvendes

Husk at alle mad- og drikkekartoner kan genanvendes. Genanvendelige mad- og drikkekartoner omfatter meget mere end bare mælke- og juicekartoner. Mad- og drikkekartoner til f.eks. is og supper kan også genanvendes. I dette nyhedsbrev lærer man mere om mad- og drikkekartonernes rejse fra indsamling til genanvendelse.

I denne brochure kan du læse mere om ACE, mad- og drikkekartonernes egenskaber og genanvendelsesprocessen.

Hvordan genanvendes mad- og drikkekartoner? I disse opslag kan du bl.a. lære mere om, hvordan mad- og drikkekartoner skal sorteres – og hvad de bliver til, når de genanvendes. Læs mere og download opslag til fri afbenyttelse på sociale medie her

Kontakt venligst Anne-Sofie Kleemann (askleemann@kreab.com) og Andrew Gelston (andrew.gelston@beveragecarton.eu), hvis du har spørgsmål.