Beverage Cartons in Europe

ACE Throughout  Europe

In 2020, ACE expanded its advocacy efforts in Iberia, Italy, the Nordics, and South Eastern Europe.

Throughout these regions, ACE advocates to increase beverage carton collection and recycling rates. To do so, ACE encourages Member States to recognise beverage cartons as a low-carbon and recyclable packaging solution that contributes to the goals of the European Green Deal, and to have this reflected in local legislation.

The beverage carton industry strongly believes that fibre from sustainable sources is a material that will play a key role in reducing the need for fossil-based resources, as well helping reach the target of climate neutrality by 2050 in all the EU countries.

Czech Republic

Beverage cartons have been recycled in the Czech Republic since 2003. Beverage cartons are mostly collected via special orange waste containers. Unfortunately, the network of these collecting containers is not as dense as (e.g.) the network of containers collecting paper or plastic waste. Nevertheless, at many locations, it is possible to collect beverage cartons together with paper or plastic. Moreover, some Czech cities are implementing multi-commodity waste collection where BC and tin cans can be deposited into plastic waste containers. This collection system started to be implemented also in Prague in 2023, in the form of door-to-door. The waste collected with plastic waste is transported to the recycling lines, where it is manually separated. The isolated beverage carton waste is subsequently transported to paper mills. Currently, there are two types of recycling in practice – the wet method used to extract cellulose, and the dry method used to separate aluminum from polyethylene.

Not sure where to recycle beverage cartons in your area? Visit this link.

The biggest challenges are:

 • Finalizing the country’s waste legislation that takes into account European recycling goals.
 • Increasing the recycling rate to reach the European average and meeting the goals set by the EU.
 • Recycling beverage cartons is not publicly discussed as often as recycling paper and plastics, so there is not enough awareness about the situation among the Czech public.
 • Our goal is to cooperate with the local stakeholders to ensure beverage cartons are recycled and advocate for an increased recycling rate.

The recycling rate of beverage cartons in the Czech Republic is unsatisfactory in comparison to the average European rate. Therefore, we have established the goal we want to reach by the year 2030. The collecting rate of beverage cartons will be 90% and 70% of that would be recycled. We believe that reaching these numbers will be an important milestone in the recycling area and through these goals, we will achieve climate neutrality, circulation, and biological variety. The main topic in this area is the legislation concerning the deposit of PET bottles and cans, which is currently being prepared by the Ministry of the Environment. This legislation is planned to be implemented by 2025.

Our goal is to cooperate with local stakeholders to ensure beverage cartons are recycled and advocate for an increased recycling rate.

If you would like to know more about recycling in the Czech Republic, the Samosebou online portal contains a list of all recyclable materials along with the recycling processes.

NOT DISPLAYED
Čeština

Nápojové kartony jsou tříděny v České republice už od roku 2003. Sběr probíhá především skrze speciální kontejnery s oranžovou barvou. Bohužel tyto kontejnery nejsou lae tak rozšířené jako kontejnery na plast a sklo. Nicméně na některých lokacích je možné vyhazovat nápojové kartony do kontejnerů na plastový odpad.

Nashromážděné vytříděné kartony spolu s plastovým odpadem jsou následně převezeny na třídící linku, kde jsou manuálně rozděleny. Dále jsou takto separované nápojové kartony převezeny do papíren. Momentálně existují dva způsoby recyklace – tzv. „mokrý způsob“, který získá z odpadu celulózu, která se následně použije na tvorbu nového papíru a tzv „suchý způsob“, který oddělí z kartonů  hliníkové fólie a polyetylen.

Jestli nevíte, jak správně vytřídit nápojové kartony, doporučujeme navštívit tuto stránku. 

Největší výzvou je:

 • Finalizace legislativy o zpracování odpadů, která bude v souladu se recyklačními cíli Evropské Unie.
 • Zvýšení míry recyklace za účelem dosáhnutí evropského průměru a splnění sběrných cílů EU.
 • Dostat recyklaci nápojových kartonů více mezi veřejnost. Diskutována jsou především recyklace papírů či plastů a česká veřejnost není dostatečně obeznámena s nynější situací.
 • Našim cílem je spolupráce s lokálními stakeholdery za účelem zvýšení povědomí o nápojových kartonech, ale taky míry jejich recyklace

Recyklace nápojových kartonů v České republice je v porovnání s Evropským průměrem neuspokojivá. Stanovili jsme si tedy cíl, že do roku 2030 chceme dosáhnout míry sběru v hodnotě 90 % a míry recyklace 70 %. Věříme, že tato čísla budou důležitými milníky v oblasti recyklace, díky nim bude dosaženo klimatické neutrality, cirkulace a biologické rozmanitosti.

Pokud se chcete více dozvědět o recyklaci v České republice, na portálu Samosebou, jsou vypsány veškeré recyklovatelné materiály, včetně jejich procesu zpracování.

Slovakia

Approximately 9000 tonnes of beverage cartons are placed on the Slovak market every year, of which only approximately 2000 tonnes are collected. There is one local processor of beverage cartons in Slovakia. Beverage cartons are mostly collected via special orange waste containers. However, the Slovak city of Trenčín is implementing multi-commodity waste collection, which means that BC and tin cans can be thrown into the yellow plastic waste container. Currently exist two types of recycling in practice – a wet method to get the cellulose, and a dry method to separate the aluminum and polyethylene.

The company recycles the collected volume from panel boards, which are used as building or insulating elements in construction. That company also started pulping and using fibers to produce egg or electronic packaging.

Don’t know how to recycle your beverage carton in your area? Visit this link

Recycling beverage cartons is not a widely discussed topic in comparison to recycling PET bottles, plastics as such, or paper, and there is a lack of effective and visible up-to-date education for the public. Therefore, one of our goals is to communicate with our stakeholders about this topic and broaden the public horizon.

Increasing the collection, as well as the subsequent recycling rate, is needed to reach the EU average. One of the main topics in this area is the newly adopted legislation concerning the depositing of PET bottles and cans, which came into force in January 2022. Slovakia is the first Eastern-European country to implement this system. Currently, up to 75% of plastic bottles and metal cans are being collected within 3,000 collection points, which has exceeded expectations. The target for the year 2023 is 80%. In the future, other types of packaging are being considered for collection. Manufacturers are in favour of this, but implementation would require additional investment.

If you would like to know more about recycling in Slovakia, an online portal Triedime.sk contains a list of all recycled materials along with the recycling processes.

CZECH TRANSLATION

Nápojové kartony jsou tříděny v České republice už od roku 2003. Sběr probíhá především skrze speciální kontejnery s oranžovou barvou. Bohužel tyto kontejnery nejsou lae tak rozšířené jako kontejnery na plast a sklo. Nicméně na některých lokacích je možné vyhazovat nápojové kartony do kontejnerů na plastový odpad.

Nashromážděné vytříděné kartony spolu s plastovým odpadem jsou následně převezeny na třídící linku, kde jsou manuálně rozděleny. Dále jsou takto separované nápojové kartony převezeny do papíren. Momentálně existují dva způsoby recyklace – tzv. „mokrý způsob“, který získá z odpadu celulózu, která se následně použije na tvorbu nového papíru a tzv „suchý způsob“, který oddělí z kartonů  hliníkové fólie a polyetylen.

Jestli nevíte, jak správně vytřídit nápojové kartony, doporučujeme navštívit tuto stránku. 

Největší výzvou je:

 • Finalizace legislativy o zpracování odpadů, která bude v souladu se recyklačními cíli Evropské Unie.
 • Zvýšení míry recyklace za účelem dosáhnutí evropského průměru a splnění sběrných cílů EU.
 • Dostat recyklaci nápojových kartonů více mezi veřejnost. Diskutována jsou především recyklace papírů či plastů a česká veřejnost není dostatečně obeznámena s nynější situací.
 • Našim cílem je spolupráce s lokálními stakeholdery za účelem zvýšení povědomí o nápojových kartonech, ale taky míry jejich recyklace

Recyklace nápojových kartonů v České republice je v porovnání s Evropským průměrem neuspokojivá. Stanovili jsme si tedy cíl, že do roku 2030 chceme dosáhnout míry sběru v hodnotě 90 % a míry recyklace 70 %. Věříme, že tato čísla budou důležitými milníky v oblasti recyklace, díky nim bude dosaženo klimatické neutrality, cirkulace a biologické rozmanitosti.

Pokud se chcete více dozvědět o recyklaci v České republice, na portálu Samosebou, jsou vypsány veškeré recyklovatelné materiály, včetně jejich procesu zpracování.

Slovenčina

Približne 9000 ton nápojových kartónov je každý rok umiestnených na slovenský trh, z toho iba 2000 ton sa vyzbiera. Na Slovensku existuje len jeden lokálny spracovateľ nápojových kartónov. Zber prebieha predovšetkým prostredníctvom špeciálnych oranžových kontajnerov. Momentálne existujú dva spôsoby recyklácie – tzv. „mokrý spôsob“, ktorý získa z odpadu celulózu, ktorá sa následne použije na tvorbu nového papiera a tzv. „suchý spôsob“, ktorý oddelí z kartónov hliníkové fólie a polyetylén.

Recyklované nápojové kartóny je možne následne použiť na výrobu panelov, ktoré sa ďalej dajú použiť na stavby budov. Alebo naopak, z vlákien drviny z nápojových kartónov, ktorá vznikla pri recyklácii, sa vyrábajú obaly na vajcia.

Ak neviete, ako správne vytriediť nápojové kartóny, odporúčame navštíviť túto stránku.

Recyklácia nápojových kartónov nie je toľko preberaná téma v porovnaní s recykláciou PET fliaš, plastov či papiera. Je tu vidieť nedostatok edukácie širokej verejnosti v oblasti spracovania nápojových kartónov. Preto jedným z našich cieľov je komunikácia s našimi stakeholdermi za účelom rozšírenia povedomia o tejto téme.

Pre dosiahnutie európskeho štandardu je nutné zvýšiť nielen mieru zberu, ale aj mieru recyklácie. V tomto ohľade Slovensko zaviedlo zálohový systém pre PET fľaše a plechovky, ktorý nadobudne účinnosť začiatkom roku 2022. Slovensko sa takto stane prvým štátom v strednej Európe s týmto systémom zálohovania. Je našou prioritou, aby sa miera recyklácie zvýšila a aby sa verejnosť dozvedela o podstatnosti triedenia.

Ak sa chcete viac dozvedieť o recyklácii na Slovensku, na portáli Triedime.sk, sú všetky recyklovateľné materiály, vrátane ich procesu spracovania.

Slovenia

Separate collection and recycling

Beverage cartons (BC) are collected together with light-weight packaging (plastic bottles and cans), in so called yellow bins or yellow bags. Containers for residents of apartment buildings are located on so called ecological islands (collection points for different waste fractions) while the door-to-door system was introduced for single-family houses more than a decade ago throughout the major area of Slovenia. The collection network is well-established and functioning.

Public utility companies take over collected light-weight packaging and hand it over to waste management companies through which producers fulfil their EPR obligations. Light-weight packaging, including BC, is sorted into different fractions in the sorting centres. It is furthermore compressed into bale and proceeded to recovery operations.

There is no official data on how many beverage cartons are collected and recycled, only industry estimates, as BC is not a separate category, but is included in paper/carton fraction. It is estimated that 40 % of used beverage cartons (UBC) is recycled. Most of collected UBC in Slovenia is recycled in paper mills in Italy and in Germany. Analysis show that a certain amount of UBC is not collected in practice for the purpose of recycling or is incinerated after sorting.

Learn more at:

Circular initiatives for BC in local communities

There is an increase in municipalities adopting and implementing so called “Closed Municipal Material Cycle”. It is based on collaboration of municipalities, utility companies, packaging waste management companies, and recyclers, including public institutions and residents. It is aimed to recycle the collected UBC and produce new, high-quality paper hygiene products from the carton component of the UBC in accordance with high environmental and health standards, which are supplied to public institutions in the local community where UBC has been collected. Similar initiatives are implemented by Slovenian companies.

Challenges related to beverage cartons

Waste management system in Slovenia is defined by the Environmental Protection Act and special decrees (by law). The main challenges related to BC in Slovenia are:

 • To increase collection and recycling rate to reach European average and to meet the goals set by the EU;
 • To advocate for BC inclusion in national legislation according to ACE positions;
 • To include BC in DRS system, if and when introduced in Slovenia;
 • To position and raise awareness of BC being a recyclable, sustainable and circular packaging solution.

ACE activities

ACE in Slovenia is:

 • Actively participating in waste packaging related legislative processes, addressing the competent ministry;
 • Advocating for a collection/recycling target for beverage cartons;
 • Establishing relations with several stakeholders: business associations (sections within the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia), Slovene Trade Association, Consumers Association of Slovenia, NGOs and others in the field of environment, sustainability, circular economy and education.
 • Providing updates to all relevant stakeholders.
 • Promoting collection, recycling and circularity of BC among several stakeholders and target audiences.

Spread the word – beverage carton is a sustainable and circular packaging solution

Anyone can make an important contribution by beverage carton in a yellow container and makes it proceeded. It is recommended to flatten empty BC after use, thus taking up to 20 times less space in the container as well as reducing the number of transports and discharges.

Learn more about the proper handling of packaging waste at following links (in Slovene):

NOT DISPLAYED

Nápojové kartony jsou tříděny v České republice už od roku 2003. Sběr probíhá především skrze speciální kontejnery s oranžovou barvou. Bohužel tyto kontejnery nejsou lae tak rozšířené jako kontejnery na plast a sklo. Nicméně na některých lokacích je možné vyhazovat nápojové kartony do kontejnerů na plastový odpad.

Nashromážděné vytříděné kartony spolu s plastovým odpadem jsou následně převezeny na třídící linku, kde jsou manuálně rozděleny. Dále jsou takto separované nápojové kartony převezeny do papíren. Momentálně existují dva způsoby recyklace – tzv. „mokrý způsob“, který získá z odpadu celulózu, která se následně použije na tvorbu nového papíru a tzv „suchý způsob“, který oddělí z kartonů  hliníkové fólie a polyetylen.

Jestli nevíte, jak správně vytřídit nápojové kartony, doporučujeme navštívit tuto stránku. 

Největší výzvou je:

 • Finalizace legislativy o zpracování odpadů, která bude v souladu se recyklačními cíli Evropské Unie.
 • Zvýšení míry recyklace za účelem dosáhnutí evropského průměru a splnění sběrných cílů EU.
 • Dostat recyklaci nápojových kartonů více mezi veřejnost. Diskutována jsou především recyklace papírů či plastů a česká veřejnost není dostatečně obeznámena s nynější situací.
 • Našim cílem je spolupráce s lokálními stakeholdery za účelem zvýšení povědomí o nápojových kartonech, ale taky míry jejich recyklace

Recyklace nápojových kartonů v České republice je v porovnání s Evropským průměrem neuspokojivá. Stanovili jsme si tedy cíl, že do roku 2030 chceme dosáhnout míry sběru v hodnotě 90 % a míry recyklace 70 %. Věříme, že tato čísla budou důležitými milníky v oblasti recyklace, díky nim bude dosaženo klimatické neutrality, cirkulace a biologické rozmanitosti.

Pokud se chcete více dozvědět o recyklaci v České republice, na portálu Samosebou, jsou vypsány veškeré recyklovatelné materiály, včetně jejich procesu zpracování.

Slovenščina

Ločeno zbiranje in recikliranje kartonske embalaže za tekoča živila

Odpadna kartonska embalaža za tekoča živila se skupaj s plastično in kovinsko embalažo zbira v rumenem zabojniku za odpadno embalažo. Prebivalci večstanovanjskih zgradb zbirajo odpadno embalažo v zabojnikih na t. i. ekoloških otokih (zbirna mesta za različne frakcije odpadkov), gospodinjstva v individualnih hišah pa v posameznih zabojnikih za odpadno komunalno embalažo.

Zabojnike prevzamejo komunalna podjetja in jih oddajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, prek katerih proizvajalci izpolnjujejo razširjeno proizvajalčevo odgovornost. V postopku sortiranja zbrano odpadno embalažo razdelijo na frakcije: plastično, kovinsko in kartonsko embalažo za tekoča živila. To nato balirajo in oddajo v nadaljnjo predelavo.

V Sloveniji ni uradnih podatkov o tem, koliko kartonske embalaže za tekoča živila se zbere v gospodinjstvih in reciklira, obstajajo samo ocene industrije, saj kartonska embalaža za tekoča živila ni samostojna kategorija, ampak je vključena v frakcijo papirja in kartona. Po ocenah se reciklira 40 % kartonske embalaže za tekoča živila. Večino reciklirajo v papirnicah v Italiji in Nemčiji. Kljub zakonski podlagi analize kažejo, da se v Sloveniji v praksi določen del odpadne kartonske embalaže za tekoča živila ne sortira za namen recikliranja, ampak gre po sortiranju na sežig.

Več o recikliranju kartonske embalaže za tekoča živila:

Krožno gospodarstvo kartonske embalaže za tekoča živila v lokalnih skupnostih

V Sloveniji narašča število lokalnih skupnosti, ki vzpostavljajo t. i. »Komunalni krog kartonske embalaže za tekoča živila«. V tem krogu se povežejo in sodelujejo občine, komunalna podjetja, družbe za ravnanje z odpadno embalažo in reciklerji, vključuje pa tudi javne ustanove, organizacije in prebivalce. V tej iniciativi kartonsko embalažo za tekoča živila zbirajo in namensko reciklirajo, da iz njenega kartonskega dela izdelajo nov, recikliran higienski papir, ki ga uporabljajo ustanove v isti lokalni skupnosti, kjer so zbrali odpadno embalažo. Podoben zaprt interni snovni krog vzpostavljajo tudi nekatera podjetja.

Izzivi ravnanja z odpadno kartonsko embalažo za tekoča živila

Sistem ravnanja z odpadki v Sloveniji določa Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi akti. Glavni izzivi, povezani s kartonsko embalažo za tekoča živila v Sloveniji, so:

 • povečati stopnjo zbiranja in recikliranja te vrste embalaže, da bi dosegli evropsko povprečje in izpolnili cilje, ki jih je določila EU;
 • vključiti kartonsko embalažo za tekoča živila v nacionalno zakonodajo v skladu s stališči ACE;
 • vključiti kartonsko embalažo za tekoča živila v kavcijski sistem, če in ko bo uveden v Sloveniji;
 • pozicionirati in ozaveščati, da je ta embalaža reciklabilna, trajnostna in krožna.

Zavezništvo ACE v Sloveniji

Delovanje Zavezništva ACE v Sloveniji:

 • aktivno sodelovanje v zakonodajnih postopkih, povezanih z embalažo, sodelovanje s pristojnim ministrstvom;
 • vključevanje ciljev zbiranja in recikliranja kartonske embalaže za tekoča živila skladno s stališči ACE;
 • sodelovanje z deležniki: poslovnimi združenji (združenja in sekcije v Gospodarski zbornici Slovenije), Trgovinskim združenjem Slovenije, Združenjem potrošnikov Slovenije, nevladnimi in drugimi organizacijami s področij okolja, trajnosti, krožnega gospodarstva in izobraževanja,
 • obveščanje o dogajanjih v povezavi s kartonsko embalažo za tekoča živila,
 • spodbujanje zbiranja, recikliranja in krožnosti o kartonski embalaži za tekoča živila med različnimi deležniki in ciljnimi skupinami.

Povej naprej – kartonska embalaža za tekoča živila je trajnostna in krožna!

Vsak lahko pomembno prispeva, da bo kartonska embalaža za tekoča živila zares reciklirana tako, da jo odloži v rumeni zabojnik. Priporočljivo je, da prazno embalažo po uporabi sploščimo, s čimer zavzame do 20-krat manj prostora v zabojniku, s tem pa zmanjšamo tudi število prevozov in izpustov.

Več o pravilnem ravnanju z odpadno kartonsko embalažo za tekoča živila:

 

Italy

Beverage cartons are widely recycled in Italy. They have been collected and recycled since the early 2000s. There are two main models in place depending on infrastructural facilities:

 • With paper and board 75% of total used beverage carton collection from households
 • With metal and plastic 25%

 Almost 80% of the population is covered by these collection systems.

The cardboard, the main component of beverage cartons, is recovered for recycling and, due to the quality of the fibres, it is a highly demanded raw material that is used for multiple applications such as boxes, bags, etc.

Numerous campaigns have been carried out in Italy aimed at authorities and citizens to increase their participation in collecting and recycling beverage cartons. We believe that this is a fundamental task that must continue to be promoted because the active involvement of the citizen is key to making recycling chain work.

Our sector not only works to ensure the recycling of beverage cartons but also has a vision and a firm commitment to reduce environmental impacts throughout the entire life cycle of the product.

Iberia

Beverage cartons are widely recycled in Spain and Portugal. They have been collected for recycling through the yellow containers for the past 20 years. The curbside collection system covers the whole country, so every citizen has the possibility to recycle their beverage cartons.

Campaigns have been carried out in Spain and Portugal aimed at citizens to stimulate their participation in selective collection and recycling. We believe that this is a fundamental task that must continue to be promoted because the active involvement of the citizen is key to making the recycling chain work.

For this reason, the aim of bringing recycling closer to the citizen has led to selective collection at home through yellow containers being complemented with out-of-home selective collections, such as at concerts and sporting events. This has allowed the integration of recycling in our daily lives and getting more and more beverage cartons recovered.

The Nordics

In the Nordic region, beverage cartons are collected together with paper and board in Sweden, Finland and Norway. The collection rate is high in all countries. In July 2021, Denmark started the implementation of a new caste scheme and thus the collection of beverage cartons. Beverage cartons are collected in three different streams depending on the municipality: 1) with plastic 2) with plastics and metal or 3) alone.

Most of the collected beverage cartons in the Nordic region is collected and sent to Fiskeby Board in Norrköping in Sweden. Here, the beverage cartons are cut apart and fed together with large amounts of water where the fibres, plastic and aluminium is separated. The fibres then turn into new paper or cardboard.

The challenge in the region is to make sure more beverage cartons are collected and recycled, and to make sure that all materials in the beverage carton, the plastics and aluminium, are recycled to a larger extent. Today most of the beverage cartons are recycled into energy to run the Fiskeby factory. But there are projects running that aims to increase the recycling with focus on recycling the material to new products to a higher extent. In Denmark the goal is clear. All collected packaging shall be recycled into new material.

Another challenge in the region is that the beverage carton is considered to be difficult to recycle, especially material recycled. In ACE Nordic we are trying to increase our communication and engage with other organisations on joint messaging’s with focus on Sweden and Denmark.

For the beverage carton industry, it is crucial that all countries in the Nordic region have a separate collection target for beverage cartons. We believe that setting a target would increase the amount of beverage cartons collected, and that fewer beverage cartons would end up in incineration plants for energy production.

The 2030 Roadmap sets a strong example and inspiration to speed up the goal of increasing the material recycling of beverage cartons. It is a useful tool to visualise the beverage cartons ambition to contribute to the development to a circular economy in the Nordic region. 

For more information: